AntiCapsLock

Aktualizace: 21.3.2012
S tímto programem se vám už nikdy nestanou taKOVÉTO hROZNÉ vĚCI. AntiCaspsLock umí klávesu CAPS LOCK zcela zablokovat, nebo jí nastavit tak, aby se chovala jako jiná klávesa (SHIFT, CTRL, klávesa Windows). Stále ale můžete přepínat CAPS LOCK, a to stiskem zvolené kombinace kláves (třeba SHIFT + CAPS LOCK). AntiCapsLock také může zablokovat NUM LOCK a SCROLL LOCK.

Registrovaná verze navíc ukládá vaše nastavení a po opětovném spuštění Windows je sama aktivuje.

Vlastnosti
Můžete si zvolit jeden ze dvou základních režimů: Normální a Chráněný.

Pokud zvolíte Normální,CAPS LOCK se chová jako obyčejně. Chráněný režim vás však ochrání před nechtěným přepnutím CAPS LOCKu.

V Chráněném režimu můžete nastavit, jakou kombinací kláves lze (pokud vůbec) přepnout CAPS LOCK. Můžete také nastavit, aby se tato klávesa chovala jako jiná klávesa.

Kombinací kláves pro přepnutí CAPS LOCKu lze CAPS LOCK přepnout i tehdy, pokud je nastaven tak, aby emuloval jinou klávesu. Možné kombinace kláves jsou:

CAPS LOCK můžete přestavit, aby se choval jako: V poli "Zablokované klávesy" můžete zablokovat NUM LOCK a SCROLL LOCK. Pokud chcete, na hlavním panelu je malá ikonka AntiCapsLocku. Stačí na ni dvakrát kliknout a zobrazí se konfigurační okno.

Registrace
Registrace AntiCapsLocku je velmi snadná a stojí pouze 290 Kč. Se zaregistrovanou verzí máte právo na poradu, novější verze zdarma, a hlavně registrovaný AntiCapsLock vždy po restartu Windows automaticky nastaví vaše poslední nastavení. Stačí jen zapnout počítač a můžete začít bez obav psát.

Abyste se zaregistrovali, zašlete 290 Kč na adresu  
 

Tomáš Kubec
OrionSoft
Dejvická 36
160 00 Praha 6

 

Přiložte vaše jméno a poštovní (nejen elektronickou) adresu. Obratem vám zašleme vaše registrační údaje poštou, případně e-mailem (pokud jej uvedete).

Platbu lze provést: