První kroky s programem Astrolog 5.4x - tutorial
Obsah  OrionSoft

Astrolog je vynikající freewarový astrologický program, jehož autor je David Pullen (viz odkazy). Tento úvod pokrývá nejzákladnější používání tohoto programu.

První nastavení

V menu vyberte Settings – Restrictions, Zvolte s kterými objekty chcete počítat horoskop. Pokud nevíte, nechte zaškrtnuté vše kromě planet, North Node, Ascendent a Midheaven. Dejte OK.

V menu vyberte Settings – Obscure settings. Zaškrtněte Display dates in DMY format a Display times in 24 hour. Případně změňte piktogram kozoroha (capricorn), Uranu a Pluta. Dejte OK.

V menu vyberte Info – Default chart info. Zvolte jestli je letní čas (daylight yes/no), časové pásmo – v ČR CET, zeměpisnou délku a šířku, kterou budete často používat – Praha je 14E26 50N05 a konečně korekci -540. Dejte OK.

Maximalizujte okno a stiskněte SHIFT + „q“.

Dejte File – Save Settings a nastavení uložte přes soubor astrolog.dat.

Vložení dat pro nový horoskop

V menu vyberte Info – Set chart info. Vložte měsíc, den a rok události (narození), zda byl letní čas, zeměpisnou délku a šířku, jméno (popis) a místo. Viz Technický úvod do astrologie. Dejte OK.

V menu vyberte File – save chart info a uložte informaci pod nějakým smysluplným názvem – např. KAREL_NO.DAT. Pozor: název musí být max. 8 znaků, bez mezer a bez diakritiky.

Výpočet horoskopu

V menu vyberte File – open chart. Odevřete již připravený soubor dat (viz předchozí úsek).

V menu vyberte Chart – standard list. Měl by se objevit radix. Mezi grafickým a textovým zobrazením můžete přepínat pomocí klávesy „v“.

Tip:. V textovém výpisu se ve sloupci Rul. (jednou pro znamení, podruhé pro domy) zobrazuje i to, zda je planeta v pádu (F) nebo vládne (R).

Pro zobrazení mřížky aspektů zvolte Chart – aspect midpoint grid. Pod diagonálou tvořenou planetami jsou aspekty, nad diagonálou midpunkty. Opět platí přepínání pomocí klávesy „v“.

Tip: zvolíte-li velké písmo (Graphic – Charakter Scale – large), zobrazí se i orbis aspektu.

Tisk

V prvé řadě stiskněte „x“, abyste netiskli na černém podloží. Pokud chcete tisknout černobíle, stiskněte „m“. Pokud chcete tisknout i texty černobíle ALT + „k“ . Zvolte co chcete tisknout (třeba radix - standard list) a zvolte File – Print (případně předtím Print setup) a postupujte jako v každém programu.

Vztahový (partnerský horoskop)

V menu vyberte File – open chart, otevřete horoskop první osoby. Pak File – open chart #2 a otevřete horoskop druhé osoby. V menu Info zvolte Comparison chart (popřípadě jiný vztahový horoskop v dalších položkách). Pro návrat k normálnímu radixu vyberte Info – No Relationship chart. Jinak je práce s programem stejná jako je popsáno výše.

Další informace

Byť je to delší a poněkud nepřehledné čtení, téměř všechny potřebné informace najdete v dokumentaci v souboru HELPFILE.540. Dále můžete najít informace na stránkách věnovaných programu a diskuzní skupině na Yahoo (viz odkazy).

Rev. 21. 12. 2003


© 2003 Tomáš Kubec